Наставни план Програмирање 4

Наставни план Програмирање 4

 

 

Наставни садржај Број часова обраде Број часова утврђив. Број часова лаборат. вежби Укупан број часова
Полудинамичке и динамичке структуре података

3

3

6

12

Увод у објектно оријентисано програмирање

13

9

18

40

Писање windows програма

13

9

26

48

Базе података

7

5

12

24

Укупно

36

26

62

124

 

 

Циљ:

– стицање и продубљивање рачунарске писмености ученика и њихово оспособљавање да користе  рачунар у даљем школовању, будућем раду и свакодневном животу.

 

 

Задаци:

– обучавање за различите технике програмирања и коришћење одговарајућих програмских језика;

– развијање код ученика новог начина размишљања с обзиром на захтев специфичности материје коју у досадашњем школовању нису срели;

– развијање способности за прецизно формулисање проблема различите природе;

– усвајање основа за даље, самостално стицање знања и усавршавање;

– оспособљавање за програмирање основних алгоритамских корака на вишим програмским језицима и писање програма различите сложености;

– упознавање структуре и организације података и начина формирања, ажурирања и одржавања датотека;

– оспособљавање ученика да пише структуиране, затим модуларне и на крају објектно оријентисане програме.

 

 

Наставни предмет: Програмирање 4

 

 

Редни број наставне теме Број часова Наставни садржај Начин и поступак остваривања Активности ученика

1.

6+6

Полудинамичке и динамичке структуре података

-фронтални рад

-индивидуални рад

-групни рад

-рад у пару

-вербалне  методе

-илустративно-демонстративна метода

 

– слуша

-уочава

-изводи закључке

-закључује

-одговара на питања

-препознаје

-анализира

-вежба

-најбитније бележи

2.

12+18

Увод у објектно оријентисано програмирање

-фронтални рад

-индивидуални рад

-групни рад

-рад у пару

-вербалне  методе

-илустративно-демонстративна метода

 

– слуша

-уочава

-изводи закључке

-закључује

-одговара на питања

-препознаје

-анализира

-вежба

-најбитније бележи

3.

12+26

Писање windows програма

-фронтални рад

-индивидуални рад

-групни рад

-рад у пару

-вербалне  методе

-илустративно-демонстративна метода

 

– слуша

-уочава

-изводи закључке

-закључује

-одговара на питања

-препознаје

-анализира

-вежба

-најбитније бележи

4.

12+12

Базе података

-фронтални рад

-индивидуални рад

-групни рад

-рад у пару

-вербалне  методе

-илустративно-демонстративна метода

 

– слуша

-уочава

-изводи закључке

-закључује

-одговара на питања

-препознаје

-анализира

-вежба

-најбитније бележи

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)

Програмом је предвиђено стицање основних знања и вештина за разумевање и самостално решавање задатака помоћу рачунара коришћењем техника структуираног, модуларног и објектно оријентисаног програмирања.

За реализацију наставног програма програмирање у IV години предвиђено је да се користи MICROSOFT VISUAL C++ програмски пакет. Међутим треба нагласити да се дозвољава слобода избора програмског језика, што значи да овим програмом није одређен један програмски језик који треба изучити и помоћу њега решавати проблеме.

У све три године учења треба инсистирати првенствено на практичној примени (писање програма), а не на теорији и синтаксама програмског језика. Ученик мора да савлада потребан начин размишљања приликом решавања неког проблема. Значи предавање треба базирати на учењу техника програмирања.

У трећој години предавања потребно је обновити прво из претходне године рад са једноструко и двоструко спрегнутом листом, а потом по истом механизму (уз коришћење модула) обрадити и остале структуре података. У другом делу потребно је реализовати основне концепте објектно орјентисаног програмирања у C++. Учење не може бити чисто теоријско, већ реализовано кроз конкретне примере. Примери морају бити јасни и што краћи како би ученик могао што лакше да их савлада. Прави смисао објектног програмирања схватиће кроз примере који су реализовани кроз windows програмирање у C++. Писање windows програма био би велики императив за ученике. Потребно је реализовати два до три проблема по деловима. Ученици би добијали да реализују сличне проблеме такође паралелно по деловима. Делови представљају ставке које су дате у горе наведеним ставкама трећег дела. Потребно је да ученици савладају основне концепте прављења windows програма. Проширење знања и додатне могућности windows програмирања реализовати са ученицима који буду узимали матурске радове из предмета програмирање.

Вежбе се реализују са трећином одељења. Вежбе се састоје у практичном реализовању програма. Практичним радом на рачунару ученици треба да савладају поступке везане за руковање рачунаром у процесу припреме, тестирања и реализације програма. Такође треба да се обуче у коришћењу програмске подршке рачунара, одржавања апликација и датотека.

Вежбе прати документација у облику извештаја који садржи задатак, алгоритам, изворни програм и резултате праћене пригодним објашњењем. Предлаже се израда практикума који би садржао најмање три припремна задатка за вежбу као и задатке предвиђене за ту вежбу. Идеја је да ученици припремне задатке на основу предавања сами ураде код куће и на тај начин дођу припремљени за ту вежбу.

На крају сваког полугодишта у оквиру вежби извршити проверу знања на основу семинарског рада који би ученици требало самостално да ураде, а који би обухватао комплетно градиво обрађено у току тог полугодишта. Поред тога, у циљу одређивања минималног броја контролних вежби у оквиру теоријске наставе, предвиђа се по једна контролна вежба после сваке целине.

Упутство за реализацију наставе у блоку

Настава у блоку требала би да омогући ученицима да након пређених тематских целина провере, тј утврде своје знање кроз израду пројеката.

Предлаже се формирање радних тимова (по пет ученика у једном тиму). Сваки тим треба да има координатора који ће бити носилац пројекта. Његово задужење је да изврши поделу задатка члановима свог тима као и да координира њиховим радом.

Извештај урађеног пројекта треба да садржи кратак опис пројекта, изворни програм и резултате у писаној форми, а на дискети треба да се налази изворни и извршни код програма. Предвиђа се израда пет пројеката са горе наведеним темама.

Овим концептом наставе ученици би савладали основне принципе модуларног програмирања као основа за објектно оријентисано програмирање које ће се реализовати у четвртом разреду. Да би настава у блоку могла да се организује на овај начин потребно је да ученици посете рачунарски центар, где ће моћи да се упознају са њиховом организацијом, тј координацијом између чланова тима који учествују приликом реализације пројекта.

Настава у блоку у четвртој години треба да се реализује на исти начин као и у трећем разреду.

Сваки урађен пројекат мора да се преда у облику извештаја. Извештај пројекта треба да садржи кратак опис датог задатка, изворни програм и резултате у писаној форми, а на дискети треба да се налази изворни и извршни код програма. Предвиђа се израда пет пројеката са горе наведеним темама. Циљ пројеката у четвртој години између осталог је и да омогући лакшу израду матурског рада, што значи да они у себи могу да имају делове које ће ученици моћи на крају искористити за свој матурски рад из предмета Програмирање. С обзиром да ће се реализација пројеката извршавати у Windows објектно оријентисаном програмском окружењу, подела на тимски рад доћи ће до пуног изражаја.

За сваки дан наставе у блоку ученик је у обавези да води свој дневник рада. Пожељно је да он буде рађен рачунаром, јер се на такав начин добија на његовом квалитету, а истовремено ученик се навикава на педантност и прецизност у изради техничких списа и документација, што је са васпитне стране и те како значајно.

 

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s