Наставни план Програмирање 3

Наставни план Програмирање 3

 

 

Наставни садржај Број часова обраде Број часова утврђив. Број часова лаборат. вежби Укупан број часова
Функције и структура програма

6

4

10

20

Показивачи

3

2

4

9

Вишедимензионални низови (матрице)

3

2

4

9

Стрингови

4

2

6

12

Технике претраживања и сортирања низова

3

1

6

10

Структуре (слогови)

4

4

8

16

Датотеке

6

6

12

24

Динамичка меморија и динамичке структуре података

11

9

20

40

Укупно

40

30

70

140

Циљ:

– стицање и продубљивање рачунарске писмености ученика и њихово оспособљавање да користе  рачунар у даљем школовању, будућем раду и свакодневном животу.

Задаци:

– обучавање за различите технике програмирања и коришћење одговарајућих програмских језика;

– развијање код ученика новог начина размишљања с обзиром на захтев специфичности материје коју у досадашњем школовању нису срели;

– развијање способности за прецизно формулисање проблема различите природе;

– усвајање основа за даље, самостално стицање знања и усавршавање;

– оспособљавање за програмирање основних алгоритамских корака на вишим програмским језицима и писање програма различите сложености;

– упознавање структуре и организације података и начина формирања, ажурирања и одржавања датотека;

– оспособљавање ученика да пише структуиране, затим модуларне и на крају објектно оријентисане програме.

Наставни предмет: Програмирање 3

Редни број наставне теме Број часова Наставни садржај Начин и поступак остваривања Активности ученика

1.

10+10

Функције и структура програма -фронтални рад-индивидуални рад

-групни рад

-рад у пару

-вербалне  методе

-илустративно-демонстративна метода

 

– слуша-уочава

-изводи закључке

-закључује

-одговара на питања

-препознаје

-анализира

-вежба

-најбитније бележи

2.

5+4

Показивачи -фронтални рад-индивидуални рад

-групни рад

-рад у пару

-вербалне  методе

-илустративно-демонстративна метода

 

– слуша-уочава

-изводи закључке

-закључује

-одговара на питања

-препознаје

-анализира

-вежба

-најбитније бележи

3.

5+4

Вишедимензионални низови (матрице) -фронтални рад-индивидуални рад

-групни рад

-рад у пару

-вербалне  методе

-илустративно-демонстративна метода

 

– слуша-уочава

-изводи закључке

-закључује

-одговара на питања

-препознаје

-анализира

-вежба

-најбитније бележи

4.

6+6

Стрингови -фронтални рад-индивидуални рад

-групни рад

-рад у пару

-вербалне  методе

-илустративно-демонстративна метода

 

– слуша-уочава

-изводи закључке

-закључује

-одговара на питања

-препознаје

-анализира

-вежба

-најбитније бележи

5.

4+6

Технике претраживања и сортирања низова -фронтални рад-индивидуални рад

-групни рад

-рад у пару

-вербалне  методе

-илустративно-демонстративна метода

 

– слуша-уочава

-изводи закључке

-закључује

-одговара на питања

-препознаје

-анализира

-вежба

-најбитније бележи

6.

8+8

Структуре (слогови) -фронтални рад-индивидуални рад

-групни рад

-рад у пару

-вербалне  методе

-илустративно-демонстративна метода

 

– слуша-уочава

-изводи закључке

-закључује

-одговара на питања

-препознаје

-анализира

-вежба

-најбитније бележи

7.

12+12

Датотеке -фронтални рад-индивидуални рад

-групни рад

-рад у пару

-вербалне  методе

-илустративно-демонстративна метода

 

– слуша-уочава

-изводи закључке

-закључује

-одговара на питања

-препознаје

-анализира

-вежба

-најбитније бележи

8.

20+20

Динамичка меморија и динамичке структуре података -фронтални рад-индивидуални рад

-групни рад

-рад у пару

-вербалне  методе

-илустративно-демонстративна метода

 

– слуша-уочава

-изводи закључке

-закључује

-одговара на питања

-препознаје

-анализира

-вежба

-најбитније бележи

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)

Програмом је предвиђено стицање основних знања и вештина за разумевање и самостално решавање задатака помоћу рачунара коришћењем техника структуираног, модуларног и објектно оријентисаног програмирања.

За реализацију наставног програма програмирање III години је предвиђен програмски језик C.

У другој години учења програмирања потребно је прво поновити низове из прве године учења. У првој области реализоване су функције. Ту посебну пажњу треба посветити преносу параметара, инсистирати да се због заузимања меморије на стеку приликом преноса низова искључиво врши пренос параметара по референци. Ученици се морају оспособити да што више користе библиотеке функција како би и на тај начин што боље савладали функције. У другој области дефинисан је појам показивача као и приступ елементима низа помоћу њих. Трећа област је намењена за вишедимензионалне низове. Приликом састављања задатака потребно је узимати неке конкретне проблеме из живота. Приликом објашњавања стрингова у делу четири потребно је формирати функције за рад са стринговима које се често користе и функције за одговарајуће исписивање стринга на екрану, формирање универзалних менија који се често користе како би ученик сам схватио значај коришћења модула. Потребно је такође у модул сместити све у теорији обрађене функције сортирања и претраживања низова тако да ученици схвате само како да користе функције из модула (који су јој аргументи и шта она враћа као резултат). Приликом реализације дела осам ученику омогућити да на часовима користи своје код куће реализоване модуле за рад са једноструко спрегнутом листом. Његов задатак се своди на реализацији конкретног проблема. На овај начин уштедело би се на времену а и ученици би се припремали ка савлађивању основних концепата објектног програмирања.

Вежбе се реализују са трећином одељења. Вежбе се састоје у практичном реализовању програма. Практичним радом на рачунару ученици треба да савладају поступке везане за руковање рачунаром у процесу припреме, тестирања и реализације програма. Такође треба да се обуче у коришћењу програмске подршке рачунара, одржавања апликација и датотека.

Вежбе прати документација у облику извештаја који садржи задатак, алгоритам, изворни програм и резултате праћене пригодним објашњењем. Предлаже се израда практикума који би садржао најмање три припремна задатка за вежбу као и задатке предвиђене за ту вежбу. Идеја је да ученици припремне задатке на основу предавања сами ураде код куће и на тај начин дођу припремљени за ту вежбу.

На крају сваког полугодишта у оквиру вежби извршити проверу знања на основу семинарског рада који би ученици требало самостално да ураде, а који би обухватао комплетно градиво обрађено у току тог полугодишта. Поред тога, у циљу одређивања минималног броја контролних вежби у оквиру теоријске наставе, предвиђа се по једна контролна вежба после сваке целине.

Треба истаћи да градиво стечено у другом разреду чини основу за даље изучавање програмирања у трећем и четвртом разреду и да су сва три предмета повезана у логичком смислу у циљу продубљивања знања.

Упутство за реализацију наставе у блоку

Настава у блоку требала би да омогући ученицима да након пређених тематских целина провере, тј утврде своје знање кроз израду пројеката.

Предлаже се формирање радних тимова (по пет ученика у једном тиму). Сваки тим треба да има координатора који ће бити носилац пројекта. Његово задужење је да изврши поделу задатка члановима свог тима као и да координира њиховим радом.

Извештај урађеног пројекта треба да садржи кратак опис пројекта, изворни програм и резултате у писаној форми, а на дискети треба да се налази изворни и извршни код програма. Предвиђа се израда пет пројеката са горе наведеним темама.

Овим концептом наставе ученици би савладали основне принципе модуларног програмирања као основа за објектно оријентисано програмирање које ће се реализовати у четвртом разреду. Да би настава у блоку могла да се организује на овај начин потребно је да ученици посете рачунарски центар, где ће моћи да се упознају са њиховом организацијом, тј координацијом између чланова тима који учествују приликом реализације пројекта.

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s